Xứ Nghệ, Nghệ An, Cộng Đồng 37

'Thùng rác thải đa dụng' ở mỗi gia đình
V.League 2017: Sông Lam Nghệ An thắng Sài Gòn FC 2 - 0
HCM